Hội Ái-Hữu Kỹ-Sư Công-Chánh khóa 7 (1964-1968)


Hình ảnh đám cưới cháu Yến, con của Sến 15-05-2004Hoa


Hình ảnh cuộc viếng thăm của Luân (Gia-nã-đại) ở Los AngelesLuân và Hoa, còn Bảo đứng phía sau chống nạnh !


Trở về trang chính của Sến"
Trở về trang chủ AHCC7