Hội Ái-Hữu Kỹ-Sư Công-Chánh khóa 7 (1964-1968)


Hình ảnh đám cưới cháu Yến, con của Sến 15-05-2004
Hàng sau và từ trái sang phải : Bảo, Tầm, Hoa, Trò, Sến, Bá


Trở về trang chính của Sến"
Trở về trang chủ AHCC7