Hội Ái-Hữu Kỹ-Sư Công-Chánh khóa 7 (1964-1968)


Hình ảnh Ðại-hội AHCC7 tại Việt-nam năm 2004

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


Nhấp chuột vào thumbnail để phóng đại hình ra.

Trang chủ AHCC7