Hội Ái-Hữu Kỹ-Sư Công-Chánh khóa 7 (1964-1968)


Hình ảnh Họp mặt đầu năm AHCC7 tại Việt-nam năm 2005
Họp mặt tại quán Ngọc-Sương tại Saigon


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Họp mặt ngày 04/01/2005 tại nhà Châu-đình-Thanh


17

18

19

20


Nhấp chuột vào thumbnail để phóng đại hình ra.

Trang chủ AHCC7