Hội Ái-Hữu Kỹ-Sư Công-Chánh khóa 7 (1964-1968)


Hình ảnh Họp mặt đầu Xuân AHCC Pháp-Bỉ tại Paris Chinatown năm 2005

Họp mặt tại quán Phương-Hoàng, esplanade de TolbiacTừ trái sang phải : Xuân, Thu, Hứa, Bích

Trang chủ AHCC7