Hội Ái-Hữu Kỹ-Sư Công-Chánh khóa 7
Hình ảnh khóa Huấn-luyện Quân-Sự Học-Đường

            

Image ahcc7d

Ảnh kỷ-niệm sau Tết Mậu Thân 1968

Trở về trang chủ AHCC7