Hội Ái-Hữu Kỹ-Sư Công-Chánh khóa 7 (1964-1968)


Image ahcc7-ttxuong3Thực-tập xưởng 3 : trên đây mình có được hình của những người bạn quá cố.
Viễn, Thắng, Tường, Trường, Tầm, Tâm, Trường, Tấn, Tuyết
Thu, Trường, Sến, Thanh, Thiều, Thiện

Trở về trang chủ AHCC7