Hoi Ai-Hu Ky-S Cong-Chanh khoa 7 (1964-1968)


Image ahcc7

Hnh chup trc cong trng, theo th t : (a chuot en mat, ten se hien ra thanh trang-thai)
Vien, Ly, Thanh,Ba,Knh,Thieu,Sen,Chn, Mai
Ha-Phc-Trng,at,Quy, Be, Trng, Tan, Bao,Ha-c -Trng
Thu,Cng,inh,Nhn,Hoa,Tro, Tanh, Khoi,ang-minh-Trng, Thien
Thang,Tam, Hieu


Sinh-hoat chung

Trc san trng 2

Hnh anh khoa Huan-luyen Quan-s Hoc-ng

Hnh anh khoa Huan-luyen Quan-s Hoc-ng 2

Hnh anh Thc-Tap Topography (Topographie)

Hnh anh Thc-Tap Xng 1

Hnh anh Thc-Tap Xng 2

Hnh anh Thc-Tap Xng 3

Hnh anh Gi hoc ve

Hnh anh Du-ngoan Vung-Tau

Hnh anh Du-ngoan Go-cong

Hoat-ong tng-tr cua khoa 7

Vai bc th cua ban Hoang-Trong-inh :
Th 8/1/2002 Trang 1
Trang 2

Hay giup chau Huyen-Tran


Cac phep tnh ben va Sc chu vat-lieu
Th van

Danh sach hoi-vien

 1. Nguyen-Nh-Ba
 2. Nguyen-Vo-Bao
 3. Le-van-Be
 4. Le-van-Chn
 5. Nguyen-viet-Cng
 6. Hoang-Trong-inh
 7. T-Bo-Hieu
 8. Tran-Giac-Hoa
 9. Vo-Ngoc-Khoi
 10. Nguyen-Hu-Knh
 11. Phan-van-Luan
 12. Cao-Minh-Ly
 13. Nguyen-Thanh-Mai
 14. Nguyen-Thanh-Nhn
 15. Lam-Ch-Ngha
 16. o-van-Sen
 17. Tran-van-Tanh
 18. Tran-Minh-Tam
 19. Ha-Thuc-Tam
 20. Nguyen-Vnh-Tan
 21. Chau-nh-Thanh
 22. Pham-Toan-Thang
 23. Nguyen-van-Thu
 24. Le-van-Tro
 25. Nguyen-van-Trng
 26. ang-Minh-Trung
 27. Ha-c-Trng
 28. Ha-Phc-Trng
 29. Trng-Minh-Vien
Ten ang ky :
Mat khau :

Ten ang ky :
Mat khau :

So vang :

Th-t va bai v xin lien-lac :Vo-ngoc-Khoi
Y-kien xin gi ve WebMaster :Nguyen-van-Thu
Tr ve trang chu
Website Than-Hu (khoa 15 KSCC)
Trang chu ACC77
Trang chu AXD79
Mirror 1 : Font VNI-TIMES
Mirror 2 :Font Unicode UTF-8 : Tahoma