Hội Ái-Hữu Kỹ-Sư Công-Chánh khóa 7 (1964-1968)

Các phép tính bền và Sức chịu vật-liệu

Thơ văn

Du-lịch
Sổ vàng :

Tên đăng ký :

Mật khẩu :

Tên đăng ký :

Mật khẩu :


Chiếc nhẫn kỷ-niệm khi tốt nghiệp :

Image ahcc7

Hình chụp trước cổng trường, theo thứ tự : (đưa chuột đến mặt, tên sẽ hiện ra ở thanh trạng-thái)
Viễn, Lý, Thanh,Bá,Kính,Thiều,Sến,Chơn, Mai
Hà-Phước-Trường,Đạt,Quý, Bê, Trương, Tấn, Bảo,Hà-Đức -Trường
Thu,Cường,Đinh,Nhơn,Thắng,Trò, Tánh, Khôi,Đặng-minh-Trường, Thiện
Hoa,Tâm, Hiếu


Sinh-hoạt chung

Trước sân trường 2 Hình ảnh khóa Huấn-luyện Quân-sự Học-Đường
Hình ảnh khóa Huấn-luyện Quân-sự Học-Đường 2 Hình ảnh Thực-Tập Topography (Topographie)
Hình ảnh Thực-Tập Xưởng 1 Hình ảnh Thực-Tập Xưởng 2
Hình ảnh Thực-Tập Xưởng 3 Hình ảnh Giờ học vẽ
Hình ảnh Du-ngọan Vũng-Tàu Hình ảnh Du-ngọan Gò-công
Ðại-hội Ái-Hữu Kỹ-sư Công-chánh khóa 7 năm 2004 tại Việt-Nam Tiếc thương thân-hữu Từ-bộ-Hiếu
Họp mặt đầu năm 2005 Hội Ái-Hữu Kỹ-sư Công-chánh khóa 7 tại Việt-Nam Họp mặt đầu Xuân 2005 tại Paris Chinatown
Họp mặt đầu Xuân 2007 tại Việt-Nam Họp mặt đầu Xuân 2008 tại Paris 13è

Hoạt-động tương-trợ của khóa 7


Vài bức thơ của bạn Hoàng-Trọng-Đinh :
Thơ 8/1/2002 Trang 1
Trang 2

Hãy giúp đỡ cháu Huyền-TrânDanh sách hội-viên

 1. Nguyễn-Như-Bá
 2. Nguyễn-Võ-Bảo
 3. Lê-văn-Bê
 4. Lê-văn-Chơn
 5. Nguyễn-Việt-Cường
 6. Hòang-Trọng-Đinh
 7. Từ-Bộ-Hiếu
 8. Trần-Giác-Hoa
 9. Võ-Ngọc-Khôi
 10. Nguyễn-Hữu-Kính
 11. Phan-văn-Luân
 12. Cao-Minh-Lý
 13. Nguyễn-Thanh-Mai
 14. Nguyễn-Thành-Nhơn
 15. Lâm-Chí-Nghĩa
 1. Đỗ-văn-Sến
 2. Trần-văn-Tánh
 3. Trần-Minh-Tâm
 4. Hà-Thúc-Tầm
 5. Nguyễn-Vĩnh-Tấn
 6. Châu-Đình-Thanh
 7. Phạm-Toàn-Thắng
 8. Nguyễn-văn-Thu
 9. Nguyễn-Nho-Thụy
 10. Lê-văn-Trò
 11. Nguyễn-văn-Trương
 12. Đặng-Minh-Truờng
 13. Hà-Đức-Trường
 14. Hà-Phước-Trường
 15. Trương-Minh-Viễn

Hình ảnh các Giáo-sư


Vài Webpages đáng xem :

XQ DALAT ARTS AND CRAFTS CENTRE