Hội Ái-Hữu Kỹ-Sư Công-Chánh khóa 7
Gia-đình Nguyễn-như-Bá
Bá trong một bữa tiệc với bạn bè trong sở.

Gia đình Bá, 2004

Hình chụp trong đám cưới cháu Chân-tú, từ trái sang phải : Khôi, Chân-tú, Minh-chánh, Phước Trường, Thanh và chị Ánh (vợ của Thanh)

Vợ chồng Bá tại Park Yosemite


Bá và Viễn 2006


Trở về trang chủ AHCC7