Hội Ái-Hữu Kỹ-Sư Công-Chánh khóa 7
Gia-đình Hà-đức-Trường và cháu Huyền-TrânHuyentran 1


Cháu Huyền-Trân và gia-đìnhVài hình ảnh khác về Trường và gia-đình
Cháu Huyền-Trân tập đi
Tâm thơ 1 của Hà-đức-Trường
Thơ của cháu Huyền-Trân
Tâm thơ 2 của Hà-đức-Trường
Gia-đình Hà-đức-Trường với Bê, Trường-vạn, Tánh
Thơ của cháu Huyền-Trân 2003
Hình 1 : Ðức-Trường trong Ðại hội 2004
Hình 9 : Ðức-Trường trong Ðại hội 2004