Hội Ái-Hữu Kỹ-Sư Công-Chánh khóa 7
Gia-đình Võ-ngọc-KhôiÐám cưới Nhật-Minh 2003

Nhật-Minh, Phi-Nga và Ngọc-Khôi ở giữa (2003)

Con gái của Khôi, cô dâu Huyền-Trân và chú rễ Nhật-Minh (2003).
Nhật-Minh, Huyền-Trân, Nina, Phi-Nga, Khôi (2003)

Vài kỷ-niệm của người bạn xứ lạnh Canada
Khôi, mùa đông 2004

Khôi, Phi-Nga, Nhật-Minh, Huyền-Trân, Nina, Gia-Luân tại BrightNight (Edmonton 2004)

Khôi 2005, tay cầm ly rượu mà BBQ chưa lên khói.

E-mail : Võ-ngọc-Khôi
Trở về trang chủ AHCC7