Hội Ái-Hữu Kỹ-Sư Công-Chánh khóa 7 (1964-1968)


Hình ảnh Họp mặt đầu Xuân AHCC Pháp-Bỉ tại Paris 13è năm 2008

Họp mặt tại quán La TonkinoiseTừ trái sang phải : Muội, Rosalie Hồng, Thạch, chị Cảnh

Từ trái sang phải : Hứa, Thu, Cảnh

Từ trái sang phải : chị Xuân, chị Nguyễn-Phước

Từ trái sang phải : Thu, Cảnh, Xuân và các chị Cảnh, Xuân

Từ trái sang phải : Cô Hồng Rosalie, Thạch, Trần-văn-Thu, Bích

Từ trái sang phải : Các chị Hồ-minh-Cảnh, Xuân, Lâm, Thạch, Nguyễn-Phước, Thu

Từ trái sang phải : Thu, Hứa, Cảnh, Xuân, chị Cảnh

Trang chủ AHCC7