Hội Ái-Hữu Kỹ-sư Công-Chánh khóa 7
Gia-đình Hà-phước-Trường & Hình ảnh Ðại-Hội 2004Hình 2 của Ðại Hội : VM Phước, Hà-phước-Trường, Thanh, Viễn, Trương, Bê

Hình 4 của Ðại Hội : Trương, chị Thanh, vợ chồng Tâm, Hà-phước-Trường, vợ chồng Tánh và con, Viễn, Tấn

Hình 12 của Ðại Hội : Phước, Hà-phước-Trường, Thanh, Trương

Người thứ 2 từ trái qua.

Phước-Trường ngồi bên góc phải.

Ðám cưới cháu Ðông-Giao năm 2006
Trở về trang chủ AHCC7