Hội Ái-Hữu Kỹ-sư Công-Chánh khóa 7
Nguyễn-văn-Thu và Dương-Cửu-Muội

ThuMuoi
Thu và Muội 2009

Thu khi vừa sang Bỉ, ngụ tại cư xá sinh viên Home du Sart-Tilman, Liège 1968

Muội vào Tết năm 1975 tại Dược Khoa

Thu 1998

Thu và Muội lên chùa Non-nước (do vua Tự-đức xây cho công-chúa Ngọc-Lan tại Thuỷ-sơn, Ngũ-hành sơn)

Marché de Noël 2005 tại place Saint-Lambert, Liège

Muội vào Noël năm 2009

Thu Muội trong một tiệc cưới ở Bỉ 2009

Muội vào Noël năm 2011

Thu vào Noël năm 2011

Thu Muội vào Noël năm 2012

Muội tại falaise Leucate, Pháp quốc 2012"

Thu tại falaise Leucate, Pháp quốc 2012

Muội 2015

Muội randonnée voie verte sông Aggly

Thu 2015

Trở về trang chủ AHCC7
Xem trang cá-nhân của Nguyễn-văn-Thu