Hội Ái-Hữu Kỹ-sư Công-Chánh khóa 7
Gia-đình Nguyễn-Vĩnh-TấnTấn và Xuân tại Gò-công 2003

Thu-Hà và Xuân-Tiên (con của Vĩnh-Tấn)

Université de Pierre et Marie Curie

Gia-đình Tấn Xuân trong chuyến du xuân ngày mùng 2 Tết 2004 :
Nguyễn-Vĩnh-Xuân-Phương, Tấn, Xuân, Nguyễn-Vĩnh-Xuân-Thanh

Nguyễn-Vĩnh-Xuân-Tiên, GS Trần-Thanh-Vân

Xuân-Thanh, Phạm-văn-Sang (bạn Tấn), Tấn và chị Xuân (Tháng 4/2005)Nhấp chuột vào để xem hình phóng đại

Trở về trang chủ AHCC7